Köpvillkor

1. FÖRETAGSINFORMATION:
Jeltec Produktion AB
Organisationsnummmer 556362-5671
Adress: Idögatan 35, Linköping

2. BESTÄLLNING:
När du registrerat en order hos oss hanterar vi den så snart vi har möjlighet och skickar en ordererkännande till den e-postadress du angav vid beställningen. Det är viktigt att du läser ordererkännandet och kontrollerar att det stämmer.

3. BETALNING
Samma dag vi skickar beställd vara skickar vi även faktura. Betalningstid för faktura är 30 dagar och från och med det datum då varorna skickas från Jeltec. Om betalningen uteblir tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta utifrån gängse regler (referensränta + 8%) tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

4. LEVERANS
Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt eller på önskat leveransdum (om ni önskar senare leverans) För transport anlitas Schenker om kunden inte vill köra på eget fraktavtal.

5. REKLAMATIONER
Det är lämpligt att du som kund kontrollerar leveransen vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Jeltec omgående och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar Jeltec frakten. Reklamation av skador som uppstått i transporten (transportskador) måste anmälas till vår oss inom 3 dagar från mottagandet av produkten.

6. GARANTIER
Garantitiden utgör 1–3 år beroende på typ av produkt, gäller ej på förbrukningsvaror. Din faktura gäller som garantisedel med fakturanumret som referens när du kontaktar oss.

7. FORCE MAJEURE
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Jeltecs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att jeltec befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.