IR-detektor

IR-detektor kan monteras som tillbehör på skötbordet Lyfta. Om ett barn befinner sig under skötbordet när det körs nedåt känner detektorn av det och stannar.

Varianter av IR-detektor