Lek och aktivitet

Jeltecs lekmöbler främjar barnens fantasi och motoriska utveckling. Flera av våra möbler bygger på modulsystem för att ge dig de bästa möjligheterna att utforma en möbel som möter dina behov. Att scen- och läktarmoduler går att förändra utefter verksamhetens varierande behov skapar en kreativ och inbjudande lekmiljö. Efter intensiv lek kan det vara bra att varva ner och bara ta det lugnt en stund. Då passar en av våra senaste konstruktioner perfekt: Kryp-Upp ger dig möjlighet till både lugna stunder och avskilda kryp-in.