Av- och påklädningbänkar

Med våra Av- och påklädningsbänkar sparar du din rygg när du hjälper barnen med kläderna. Som arbetshjälpmedel har vi tagit fram specialutformade modeller av arbetsbänkar som underlättar arbetet med av- och påklädning av barnen i hall och tambur.

Varianter av Av- och påklädningbänkar