Lärarpulpet

Hjulius och Viktor är stabila lärarpulpeter, perfekta för förvaring i klassrummet eller vid sidan av skrivbordet. Två lådor och fyra lättrullade hjul är grundutrustningen, men du kan extrautrusta pulpeterna med fällbar klaff eller med dörr i nedersta facket eller lås på lådorna. 

Hjulius är tillverkad i plywood och Viktor är tillverkad i Laminat.