Barnsäkerhet

Genom säkerhetsutrustning för barn kan vi förebygga att de kommer till skada. Vi har olika modeller och produkter inom barnsäkerhet, till exempel klämskydd och säkerhetsvästar. Genom att förse barnen och deras omgivning med skyddsutrustning ser vi till att barnen inte skadas eller far illa på annat sätt.