Integritetspolicy

Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra kunder. Samt på vilket sätt kunden kan begära ut, ändra eller ta bort informationen.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om kunden när ett köp genomförs på vår hemsida eller av oss på kontoret. De personuppgifter som vi behandlar våra kunder är:

 • Namn på företag, förskola, skola eller liknande
 • Adress
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Inköpshistorik
 • Kundgrupp

Vad använder vi kunduppgifterna till?

 • Hantera beställningar - Rättslig grund: Fullgörande av avtal
 • Möjliggöra kommunikation med kund via post, e-post, telefon eller SMS/MMS i samband med order eller efterfrågad information - Rättslig grund: Fullgörande av avtal
 • Genomföra leveranser (inklusive aviseringar) - Rättslig grund: Fullgörande av avtal
 • Bokföring av fakturor - Rättslig grund: bokföringslagen

Hur länge sparar vi uppgifter?
Har kunden bett oss att skicka information i samband med en mässa eller besök sparar vi dina uppgifter i 12 månader. Genomför kunden sedan ett köp sparar vi som regel uppgifterna ovan så länge kunden är kund hos oss.

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Till vem vi lämnar ut kunduppgifter?
Vi använder oss av tredje parts leverantörer för vårt affärssystem och IT-system. För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser mot våra kunder kommer även dessa att behandla kunduppgifterna. För att kunna leverera varor till kund behöver vi även lämna ut dina kontaktuppgifter till våra speditörer. Tredje part som vi lämnar ut information till får dock aldrig använda dina personuppgifter för något annat ändamål än de som specificerats av oss.

Kundens rättigheter
Kunden har rätt att få ut information om de personuppgifter vi har sparat, att begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar och/eller begära radering av dina uppgifter. Detta sker genom att kunden kontaktar oss.