Miljöpolicy

Över hela världen inser man idag att en av de viktigaste frågorna vi står inför är att skydda vår livsmiljö. Vi i JELTEC AB är inget undantag. Därför har vi utformat en miljöpolicy som kontinuerligt ska utvärderas och revideras och som innebär att vi ska:

  • Vägleda personer verksamma i företaget så att vi lever upp till eller överträffar kraven i lagstiftningen och ständigt arbetar för att förbättra vårt miljöarbete.
  • Vara ett företag där ekologisk grundsyn och kretsloppstänkande verkar i praktiken.
  • Verka för att minska mängden råvaror och energi.
  • Reducera mängden skadliga ämnen i våra produkter och ersätta ev. sådana med miljövänliga alternativ.
  • Så långt det är möjligt endast använda återvinningsbara råvaror i hela vår verksamhet, alltså inte enbart i våra produkter och emballage.
  • Påverka leverantörer, alt. välja sådana som kan tillhandahålla produkter och tjänster som överensstämmer med vår miljöpolicy.
Miljödeklarationer

För att på ett enkelt sätt kunna redovisa innehållet i våra produkter och vårt företags miljöpåverkan har vi miljödeklarerat våra produkter. Miljödeklarationerna hittar du vid varje enskild produkt i pdf-format som enkelt går att ladda ner.