Miljöpolicy

Över hela världen inser man idag att en av de viktigaste frågorna vi står inför är att skydda vår livsmiljö. Vi på Jeltec AB är inget undantag. Därför har vi utformat en miljöpolicy som kontinuerligt ska utvärderas och revideras och som innebär att vi ska:

  • Vägleda personer verksamma i företaget så att vi lever upp till eller överträffar kraven i lagstiftningen och ständigt arbetar för att förbättra vårt miljöarbete.
  • Vara ett företag där ekologisk grundsyn och kretsloppstänkande verkar i praktiken.
  • Verka för att minska mängden råvaror och energi.
  • Reducera mängden skadliga ämnen i våra produkter och ersätta ev. sådana med miljövänliga alternativ.
  • Så långt det är möjligt endast använda återvinningsbara råvaror i hela vår verksamhet, alltså inte enbart i våra produkter och emballage.
  • Påverka leverantörer, alt. välja sådana som kan tillhandahålla produkter och tjänster som överensstämmer med vår miljöpolicy.
Miljödeklarationer

För att på ett enkelt sätt kunna redovisa innehållet i våra produkter och vårt företags miljöpåverkan har vi miljödeklarerat våra produkter. Miljödeklarationerna hittar du vid varje enskild produkt i pdf-format som enkelt går att ladda ner.